اخبار و تازه ها
  • برنامه تحول نظام سلامت در استان هرمزگان کلید خورد/پرداخت ده درصدی مردم به بخش درمان
    برنامه تحول نظام سلامت در استان هرمزگان کلید خورد/پرداخت ده درصدی مردم به بخش درمان
  • هفته سلامت
    برگزاری هفته سلامت در معاونت تحقیقات و فناوری
آخرین مقالات چاپ شده در نشریات دانشگاه